Maatvoering

Maatvoering

dwars-reeel-dls

 

-Uit de Leidraad CVC (Centrale Verkeerscommissie Amsterdam): “Rijbaan met twee rijstroken in tegengestelde richting, geen fietsers op de rijbaan: minimaal 7,00 m. Dit is gebaseerd op continuering van de doorstroming in twee richtingen, in het geval er bijvoorbeeld een vrachtwagen staat te laden en lossen.”. Dat is hier 6.9m.
– Uit de Leidraad CVC: “7.00m t.b.v. 2×1,75m personenwagen + 2,60m vrachtwagen + 0,90m voor 4x minimale tussenruimte. Voor twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens of bussen is bij een snelheid van 50km/uur eveneens 7.00m vereist.” Inmiddels rekent het SWOV (op wiens aanbeveling bovenstaand is gebaseerd met een personenwagen breedte van 1.85m), dat betekent een totale breedte van 7.1m als minimum. Veel auto’s zijn echter in werkelijkheid inclusief spiegels ca. 2.20m breed (Tesla, BMW5, etc). En vrachtwagens doorgaans 3.15m.
– Ambulancedienst geeft aan met de plannen “niet blij” te zijn, belangen onvoldoende behartigd -> geen veilige/snelle route meer voor hulpdiensten
– Reistijd voor auto’s en fietsen neemt af volgens gemeente. Te krappe bemetingen zijn hierin niet meegenomen
– GVB (bijna 50 bussen per uur per richting in spits) gaf aan alleen akkoord te zijn met 6.9m rijbaanbreedte bij brede parkeervakken, belofte wordt niet nagekomen -> zie bijlage dwarsprofiel
– Brandweer is 3.0m opstelruimte tussen bomenrij en auto’s beloofd, belofte wordt in de praktijk (en originele tekeningen) niet nagekomen -> zie dwarsprofiel
– Te smal profiel, tegemoetkomende (lijn)bussen zullen vaak niet kunnen passeren indien auto’s niet heel netjes en recht staan geparkeerd.
Geen ruimte voor pakketbezorgers/AH-busjes/verhuiswagens/leveranciers/etc. (breedte 250-315cm) door te krappe parkeervakken. Straat/fietspad wordt geblokkeerd.
– Geen extra diepe parkeerplaatsen voor laden/lossen, hier is immers simpelweg geen ruimte voor
– Smalle schampstrook (50cm) naast smal parkeervak (200cm). Aan weerszijden geen veilige uitstap mogelijk, vooral voor kinderen en ouderen. Terwijl u oma helpt uitstappen of uw mini-me in de maxicosi wurmt, moet u tegelijk ofwel de (bak)fietsers en scooters, ofwel de bussen en het autoverkeer van het lijf houden.
– “Schampstrook 120cm gewenst, minimaal 90cm” (Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW/Leidraad CVC). In ontwerp slechts 50cm, naast krap bemeten parkeervak. Weer uit Leidraard CVC: “Wanneer er naast de parkeerhaven een vrijliggend fietspad ligt moet er tussen de parkeerhaven en het fietspad i.v.m. openslaande portieren en het in/uitstappen, een schampstrook aan-gebracht worden. Gewenst 1,20 m (minimaal 0,90 m). Indien op dezelfde hoogte als het fietspad op de stoep geparkeerd wordt voldoet deze breedte meestal niet. In de regel steken geparkeerde auto’s te ver door. Bovendien kunnen slecht ter been zijnde mensen niet goed uit hun auto stappen. Om die reden wordt dit in principe afgeraden.” (CROW = een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur).
– Smalle fietspaden (200cm), direct geflankeerd door geparkeerde auto’s vanwege te smalle vakken. Breedte niet in lijn met aanbeveling CROW o.b.v. huidige fietsintensiteit (->250cm)
– Schampstrook in praktijk bezet door parkeerders, geen uitwijkmogelijkheden op fietspad (ook niet naar het voetpad, vanwege bomen en geplande groenperken). Fietsers moeten één zijkant kant van fietspad mijden om niet tegen auto’s/spiegels aan te rijden -> zie bijlage dwarsprofiel
– Vrijwel alle bomen moeten gekapt worden, of alle parkeerplaatsen aan één zijde verdwijnen indien beloftes aan brandweer en GVB (waarop dit plan is gestoeld) moeten worden nagekomen -> zie dwarsprofiel

Men heeft zich blindgestaard op de algehele breedte van de straat, tussen de mooie bomenrijen is de ruimte echter beperkt. Te beperkt voor deze plannen.

Bijgevoegd vindt u een van de tekeningen (op basis waarvan het ontwerp door de raad is goedgekeurd) zoals deze door het Stadsdeel opgemaakt zijn, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van realistischer maten voor de voertuigen en eerlijk de afstanden meten. Hier wordt duidelijk dat er onveilige situaties ontstaan en niet aan de eisen van GVB en Brandweer wordt voldaan. In deze versie zijn de grenzen zeker nog niet opgezocht, de bussen van leveranciers/verhuizers zijn zelfs nog veel breder dan de hier ingetekende voertuigen. Bussen zullen stapvoets moeten gaan rijden, zijspiegels zullen sneuvelen. Men zal zich op een gegeven moment afvragen: “Waarom wilden wij dit eigenlijk?

Nederland op z’n kleinst. Gemeente, houd op met deze onzinplannen. Het past gewoon niet.