Documenten

Documenten

Petitie

Zie hier de petitie zoals die half maart in de buurt is verspreid. U kunt die downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen, inscannen en terugsturen naar contact@laatdelairesse.nl of bij ons in de bus doen op De Lairessestraat 67. In plaats daarvan kunt u zich ook hiernaast aanmelden als sympathisant.

 

JURIDISCHE PROCEDURES:

Civiel kort geding tegen de herinrichting:

Dagvaarding d.d. 22 maart 2017

Pleitnota Stichting Laat de Lairesse d.d. 30 maart 2017

Powerpoint Presentatie Stichting Laat de Lairesse tijdens zitting 30 maart 2017

Pleitnota Gemeente Amsterdam d.d. 30 maart 2017

Uitspraak Rechtbank Amsterdam d.d. 7 april 2017

Hoger beroep (spoedappèl) tegen kort geding vonnis:

Dagvaarding in spoedappel d.d. 17 april 2017

Memorie van Antwoord Gemeente Amsterdam d.d. 9 mei 2017

Akte overlegging producties Gemeente Amsterdam d.d. 20 juni 2017

Akte overlegging producties Laat de Lairesse d.d. 20 juni 2017

Pleitnota Laat de Lairesse d.d. 20 juni 2017

Pleitnota Gemeente Amsterdam d.d. 20 juni 2017

 

Bestuursrechtelijke kort geding tegen de bomenkap:

Gronden bezwaar en voorlopige voorziening d.d. 20 maart 2017

Uitspraak Rechtbank Amsterdam 

WOB-verzoeken:

Brief met eerste WOB-verzoek (1 t/m 33) d.d. 6 januari 2017

Brief met tweede WOB-verzoek (34 t/m 42) (tevens ingebrekestelling en precisering eerste WOB-verzoek d.d. 6 februari 2017

 

Tekeningen van de gemeente:

Het voorlopig ontwerp (vastgesteld zonder enige inspraak op 28-9-2016)

Het concept definitief ontwerp (vastgesteld n.a.v. verdwijnen tram 16 op 11-1-2017)

Het nieuwe definitief ontwerp (vastgesteld 21-2-2017 nadat CVC positief advies over concept-DO had ingetrokken), en de toelichting waarmee dit nieuwe ontwerp bij de CVC werd ingediend.

De dwarsprofielen zoals door de gemeente voorgelegd aan de Centrale Verkeerscommissie, achtereenvolgens het concept-DO volgens de gemeente (bovenste), het plan van Laat de Lairesse zoals de gemeente dat begrepen had (de onderste) en het plan van Laat de Lairesse zoals de gemeente dat zonder overleg met ons had aangepast omdat ze dat “logischer” vonden (de middelste).

Het dwarsprofiel van het Voorlopig Ontwerp zoals de gemeente dat heeft ingetekend met onrealistisch smalle autootjes.

 

Tekeningen van Laat de Lairesse:

Het dwarsprofiel van het Voorlopig Ontwerp (en Concept Definitief Ontwerp) zoals door ons ingetekend met meer realistische maten, waarbij de grenzen nog niet eens zijn opgezocht.

Het dwarsprofiel van ons wijzigingsvoorstel (waarbij het niveauverschil eigenlijk bij voorkeur weg moet worden gedacht).

Het bovenaanzicht van ons wijzigingsvoorstel.

Een dwarsprofiel van een variant (waarbij de rijbaanbreedte wat is teruggebracht)

Een bovenaanzicht van die variant met smallere rijbaan

 

Rapporten en memo’s

Het overzicht van alle voor- en nadelen van de huidige situatie, het Nieuwe Definitief Ontwerp (d.d. 21-2-2017), en ons wijzigingsvoorstel.

De Nota van Uitgangspunten januari 2016

Het overzicht hoe die uitgangspunten worden bereikt met de huidige situatie, het Nieuwe Definitief Ontwerp (d.d. 21-2-2017), en ons wijzigingsvoorstel

Het rapport over de grootschalige schending van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur door de Bestuurscommissie Zuid, zoals op 15-1-2017 verzonden aan burgemeester Van der Laan, wethouder Litjens, de gemeenteraadsleden Infrastructuur & Duurzaamheid en de Bestuurscommissie Zuid

Het verkeerskundig rapport d.d. 15-1-2017 van De Verkeersdeskundige (Max van Kelegom) over de herinrichting van de De Lairessestraat / Cornelis Krusemanstraat

Het verkeerskundig rapport d.d. 27-3-2017 van St. Silvur (dr. B.P.L.M. den Brinker) over de herinrichting van de De Lairessestraat / Cornelis Krusemanstraat

Het verkeerskundig rapport d.d. 4-2-2017 van Baluw (Stefan Langeveld) over de veiligheid van fietspaden en de herinrichting van de De Lairessestraat / Cornelis Krusemanstraat

De presentatie zoals door ons op 27-1-2017 verstuurd aan de Centrale Verkeerscommissie, met alle nadelen van het concept-DO en hoe die door ons alternatief worden verholpen.

 

Vergaderingen Bestuurscommissie Zuid waar wij met een aantal mensen inspraken:

29 maart 2017 (zonder onze aanwezigheid)

1 maart 2017

15 februari 2017

25 januari 2017

21 december 2016

23 november 2016

26 oktober 2016

 

Vergaderingen van de Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid waar wij met een aantal mensen inspraken:

1 maart 2017

11 januari 2017

 

De Lairessestraat in1920